Repetitionskväll Handladdning

I denna kurs får du kännedom om ammunition och framförallt hur man själv laddar sin egen skräddarsydda kulammunition. Laddrummet på Kvarnbygården ger möjlighet för medlemmar att efter utbildningen själva ladda sin ammunition.

Kursinnehåll
Denna kväll får du repetera och friska upp dina kunskaper om ammunition och handladdning men framförallt få information om de fallgropar som finns för handladdare.

Observera att vi inte kommer att ladda ammunition! Det gör vi på de reguljära laddkurserna.

Deltagarnas utrustning
Ingen utrustning krävs.

Kursledare Krister Trulsson (trulssonkrister@gmail.com 0705-33 75 12) har stor erfarenhet av handladdning och har haft många kurser i detta ämne.

Tider och priser

Måndag 4 september kl. 18
Max tio deltagare

Plats: Kvarnbygården
Kostnad: 200:- inklusive fika
Anmälan: Kansliet kansli@mvf.nu