Skott till gryta 2024

Styckningskurs i Malmö Viltvårdsförenings regi.

På den här kursen får du kännedom om vilthantering efter skottet, samt ingående utbildning i att stycka klövvilt, så kallad anatomisk styckning. 

Kursen är uppdelad på sex tillfällen. Vi startar med ett teoripass i Kvarnby, varefter vi fortsätter med fyra praktiska kvällar, fördelade på Kvarnby och Vombs respektive slaktbodar. Kursen avslutas med en gemensam matlagningskväll på Kvarnbygården.

För att alla ska få möjlighet att praktisera så mycket som möjligt, har vi plats till max 8 deltagare per kurs (4 deltagare per grupp).

Deltagarna skall ha eget förkläde, engångshandskar samt ett knivset avsett för styckning med sig. Vi kommer med tips för inköp vid första utbildningstillfället!

Kursen avhålls på tisdagskvällar från 18.00 – sent.

Kursen kostar 2.500 kr inklusive kursbok.

Anmälan sker på mail till Gösta på kansliet kansli@mvf.nu
Ange i anmälan om du bara vill gå i Malmö eller i Vomb eller om du tar där det finns plats.

Upplysningar om kursen – kontakta Roland Nordstedt 0706779710

Tider och priser


Plats
: Slaktboden på Kvarnbygården och slaktboden på Vomb
Deltagare: Max 8 på vardera kurs (4 i vardera grupp).
Tid:
 18.00 till sent = när vi är klara.
Pris
: 2.500 kr inklusive kursbok.
Anmälan: till kansli@mvf.nu

Deltagarna skall ha eget förkläde, engångshandskar samt ett knivset avsett för styckning med sig.

Datum: November 2024 till januari 2025