Våra jaktmarker

Malmö Viltvårdsförening innehar jakträtten på ett antal marker som ägs av Malmö Stad. Här bedrivs föreningens alla jakter samt flertalet kurser.

Malmö

De arealer MVF disponerar i Malmöområdet består av den markreserv som Malmö stad äger för kommande bebyggelse, men som än så länge används som jordbruksmark. Sammanlagt är det c:a 450 ha. Den stadsnära miljön gör att vi måste samsas med och ta hänsyn till många andra intressenter, som golfare, hästägare, hundägare och motionärer.

Vi bidrar till viltvården genom att skapa viltåkrar, foderplatser för fältfågel och idka predatorjakt på räv, grävling, kråkfågel mm. I detta är föreningens medlemmar välkomna att delta.

Basen för Malmöområdet är småviltjakt. Vi kan erbjuda traditionell skånsk trampjakt på fältvilt, vaktjakt på änder och gäss, samt i början av hösten jakt på ringduvor. Det finns även klövvilt i området, framför allt en god stam av rådjur, men även vildsvin och dovvilt. Dessa jagar vi främst vid vaktjakt.

Sturup

Viltvårdsområde Sturup är ca 500 hektar och är beläget i närheten av flygplatsen. Området är en blandning av skog, åker, betesmark och även en del viltvatten.

Jakten som bedrivs på Sturup är främst klövviltsjakt på goda stammar av rådjur, dovvilt och vildsvin. Jakten bedrivs som vakjakt och tryck-/drevjakt. Det bedrivs även småviltsjakt på hare och fasan, samt änder.

Viltvårdsarbetet består av stödutfodring både för klövvilt och småvilt. Vi har även två vildsvinsåtlar igång året om. Utöver det så bedrivs det predatorjakt på räv, grävling samt svart- och vitfågel.

Resåkragården är basen för verksamheten, här utgår alla jakter ifrån. På gården finns ett nytt slakteri och kylrum. Här finns även ett träningsgryt som används för träning av grythundar, detta sköts av grythundssektionen.

Vomb

Marken ligger söder om Vombsjön och utgörs av ca 1600 relativt väl arronderade hektar. Terrängen består till stor del av blandad skog, med ett betydande inslag av tall. Större öppna ytor återfinns kring fälten öster om Klingavälsån. Några mindre dammar finns även på marken.

Området är ett populärt tillhåll för friluftsaktiviteter och rekreation. Det utgör även vattentäkt för Malmö stad, vilket kräver särskild hänsyn beträffande hur vi organiserar jakten och viltvården, där ett gott samarbete med berörda aktörer och myndigheter är viktigt.

Viltvården är tämligen intensiv och består huvudsakligen av stödutfodring och underhåll av viltåkrar.

Det jaktliga utbytet utgörs främst av de täta klövviltsstammarna: rådjur, vildsvin, dovvilt och kanske i synnerhet kronvilt, vilket har ett viktigt hem- och brunstområde just här. Jakten på klövvilt sker främst i form av vaktjakt i samband med gryning och skymning, men en handfull tryckjakter, med eller utan stöthundar, anordnas varje år. Vid sidan av klövviltsjakterna arrangeras även predatorjakter (främst efter räv) samt ett antal andjakter om tillgången och förutsättningarna är gynnsamma.

Hösten 2016 antogs en ny Viltvårdsplan för Vombs fure.