Vildsvins- och predatorjakt

Som medlem i föreningen är du välkommen att sitta på vildsvinsvak, på åtel, eller predatorjakt. Jakt sker enligt jakttabell. När du vill jaga vildsvin eller predatorer så ska du ta kontakt med dessa personer:

Sturup
Christer Ottosson, 0703-300036
Anders Kjellander, 0705-604270

Vomb

Predatorjakt: Emil Kvarnhammar, 0702-830139
Vildsvinsjakt: grisvak.vomb@mvf.nu

Malmö

Vildsvinsjakt: Mats Breisner, 0706-708050
Predatorjakt: Jörgen Ahlgren, 0734-389752