Viltspårkurs Grund

Kursen vänder sig till dig som har en hund som inte har spårat tidigare.
Alla hundraser är välkomna och din hund ska ha god vardagslydnad.
Hunden måste vara minst ett år gammal och ha vana att gå i skogsterräng.

Kursen

Kursen innehåller både teori, praktik och praktiska hemuppgifter. Vid de första tre kurstillfällena lär vi ut personspår. Därefter fokuserar vi på viltspår. Kursen äger rum på föreningens jaktmarker på Vomb.

Syfte: Att ge deltagaren grundläggande kunskap i spårträning för att få en spårnoga hund.

Metod: För att få en spårnoga hund är det bra att först lära hunden personspår. Vi kommer att använda oss av denna metod i början och därefter gå över på träning av släpspår med viltklöv och blod.

Mål: Efter avslutad kurs ska deltagarna ha kännedom om hur man tränar spår för att få en spårnoga hund och kunna fortsätta att träna självständigt med målet att klara ett anlagsprov. Deltagaren ska också ha kännedom om vilka regler som gäller för anlagsprov i viltplatsspår inom Svenska Kennelklubben.

Kursledare

Kursledare är Annette Hagen, mail: hund@mvf.nu
Övriga viltspårfunktionärer är: Josefin Tolf, Mats Breisner, Kerstin Åkesson Günther, Kaj Ivarsson.

Tider, pris och plats

Viltspårkurs Grund våren 2023

Pris: 2.800 kronor.
Deltagare: Max 10 st
Litteratur: Kompendium ingår och delas ut under kursens gång.
Anmälan: mail till hund@mvf.nu.
Plats: Vomb

Kursdatum och tider:
25/2
5/3
11/3
25/3
2/4
7/4
Kl 13.00-16.00