Ta jägarexamen med Malmö Jägarskola

hos Malmö viltvårdsförening

Malmö Jägarskola

Malmö Jägarskola hos Malmö Viltvårdsförening är en bred och gedigen utbildning som leder fram till jägarexamen och ger kunskap om ekologi, viltarter, lagstiftning, skytte, tillvaratagande av vilt och om olika jaktformer. Den grundliga teoretiska och praktiska utbildning innefattande teorilektioner och skytteträning som krävs för att klara teoriprov och uppskjutningsprov. Utbildningen hålls av föreningens erfarna cirkelledare och skytteinstruktörer. Teorilektionerna är under januari - april (deltagarna indelas i en tisdagsgrupp och en torsdagsgrupp) samt de praktiska skyttelektioner är förlagda på helger under januari - maj.

Varför lära dig jaga med Malmö Jägarskola hos Malmö Viltvårdsförening?

  • Grundlig utbildning från januari till maj förbereder dig för att jaga säkert och etiskt
  • Vi ger dig de bästa tänkbara förutsättningarna för att klara de teoretiska och praktiska proven
  • Möjlighet att följa med på föreningens jakter redan under utbildningen
  • Utbildning i samarbete med Svenska Jägareförbundet
  • Omfattande skytteträning med moderna lånevapen
  • Högst andel godkända jägarelever
  • Jägarskolan bedrivs sedan 1981 av Malmö Viltvårdsförening och är en erkänd utbildning

Kursprogram

Malmö Jägarskola hos Malmö Viltvårdsförening erbjuder olika kurspaket beroende på dina behov och ditt intresse. Läs mer nedan och klicka vidare för mer detaljer.

Komplett jägarexamen

Helt paket med teori och all skytte. Detta är det du behöver om du saknar förkunskaper. Läs mer...

8.500 kr

Bara teori

Detta är för dig som bara vill ta den teoretiska delen av jägarexamen. Läs mer...

4.000 kr

Hagel- och kulskytte

Detta är för dig som redan tagit teoridelen, men saknar skyttedelen för jägarexamen. Läs mer...

6.500 kr

Kulskytte

För dig som har teoridelen, men vill komplettera med kulskyttet för jägarexamen. Läs mer...

5.000 kr

Hagelskytte

För dig som har teoridelen, men vill komplettera med hagelskyttet för jägarexamen. Läs mer...

4.500 kr

Jägarexamen

När du går jägarskolan hos oss tar vi helhetsansvar för att ge dig de teoretiska och praktiska kunskaper och erfarenheter som krävs för att klara både teoriprov och uppskjutningsprov när kursen är genomförd.

I utbildningen ingår även utbildningsjakt på något av föreningens områden, Malmö, Vomb och Sturup där du som elev deltar på ordinarie jakt i Malmö Viltvårdsförening, med funktionär bredvid. Det rekommenderas verkligen, särskilt för dig som saknar tidigare erfarenhet av jakt.

Som kursdeltagare i Jägarskolan ingår även avgiften för medlemskap i Malmö Viltvårdsförening under 1,5 år, dvs under kursen gång och ett halvår efter. Som medlem kan du delta i föreningens andra kurser och aktiviteter till självkostnadspris

Jägarexamen krävs av den som för första gången ansöker om licens för jaktvapen men även för ansökan om licens av jaktvapen av annan typ än han/hon redan har licens för. Det finns ingen åldersgräns för att få avlägga prov för jägarexamen. Den som har fyllt 18 år kan efter godkänd jägarexamen ansöka om licens och köpa egna jaktvapen.

Teorilektioner

Den teoretiska utbildningen omfattar kursmaterial från Jägarskolepaketet Jägarskolan*. Lektionerna är indelade efter olika inriktningar där cirkelledaren för respektive inriktning är specialiserad på just det området. Inför varje lektion behöver kursdeltagaren läsa in delar av kursmaterialet för att lättare kunna tillgodogöra sig genomgången på lektionen.

I teorilektionerna ingår även flera lektioner som behandlar vapenkännedom med det viktiga ämnet säker vapenhantering. Informationskväll om vapen i vapenaffär ingår också i kursplanen för att ge eleverna kompletterande vapenkännedom där ett större antal vapentyper kan förevisas.

Under utbildningen besöker vi Pildammsparken i Malmö och Skånes djurpark där vi går igenom och repeterar fåglar och djur.

Teoriprov hålls månadsskiftet april-maj och äger rum på Malmö Viltvårdsförenings kursgård, Kvarnbygården, Östra Kattarpsvägen i Malmö och hålls av Jägareförbundets provledare som har behörighet att genomföra samtliga prov som erfordras för jägarexamen.

* Jägarskolan

Jägarskolan är en rikt illustrerad lärobok, över 1000 bilder, som förmedlar de teoretiska kunskaper som krävs inför Jägarexamen. Tillsammans med häftena Lagen, Studiehandledningen samt det kompletterande materialet på webben är det ett överskådligt och komplett paket om vad blivande jägare bör känna till om jakt, etik, djur, ekologi, viltvård, vapen och skytte.
I paketet ingår även en inloggning till webbaserade e-jakt som innehåller ljudboken, övningsfrågor, filmer och bildspel som underlättar lärandet inför jägarexamen. Inloggningen gäller i ett år.
Jägarskoleboken och Lagen i Jägarskolepaketet är utgiven 2021 (3:e utgåvan) inbunden och med 528 sidor och innehåller alla de ändringar som gjorts i jakttiderna från 1 juli 2021.

Skyttet - teori och övning

Skytteutbildningen hålls på på skyttebanor i sydvästra Skåne av föreningens erfarna skytteinstruktörer. Vi lägger stor vikt vid det individuella utbildningsbehovet.

Överst på agendan är naturligtvis alltid säkerheten och regler som gäller banan vi befinner oss på samt i allmänhet när man hanterar vapen. Utbildningen är uppdelad i flera moment/lektioner i dels hagelskytte och dels kulskytte. Det inledande momentet är introduktion till det aktuella vapenslaget, med anläggning, vapnets funktion och skyttetekniker. De praktiska momenten innehåller avståndsbedömning, säker vapenhantering och övningsskytte. 

Inför uppskjutningen krävs att kursdeltagaren är väl förberedd och i tillräcklig omfattning har övat skytte och vapenhantering. Det är viktigt att ha fysiska förutsättningar att klara av skyttet och hantering av vapen.

Uppskjutningsprov hålls av Jägareförbundets provledare, de har behörighet att genomföra samtliga prov som erfordras för jägarexamen. När du är redo att avlägga uppskjutningsprov bokar du tid genom att kontakta Malmö Viltvårdsförenings kansli på telefon 040-49 49 30 eller mejl kansli@mvf.nu. De praktiska momenten innehåller säker vapenhantering, avståndsbedömning, kul- och hagelskytte.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att anmäla ditt intresse för Jägarskolan 2024. Vi skickar mer information till din mejl.

Malmö Viltvårdsförenings jägarskola 2024

Kursstart: Introduktion på Kvarnbygården på ca 2 timmar söndagen den 7/1 2024 kl 11.00 - ca 13.00

Teorilektionerna  är på tis- och torsdagar 18.30–ca 21.00 under jan–april i MVF:s kurslokal på Kvarnbygården.

Träningsskyttet är på helger under jan–maj.

Teoriprov planeras till vecka 17 och 18 på MVF:s kurslokal på Kvarnbygården. Därefter börjar uppskjutningarna.

Kursanmälan: Anmälan görs till kansliet på 040–494930, på mail kansli@mvf.nu eller genom formuläret ovan.

Pris: Från 4.000 kr för bara teori til 8.500 kr för full kurs.

Övriga kostnader: Ammunitions- och serieavgifter vid träning samt vid prov. Provavgifter, se info på Svenska Jägareförbundets hemsida.