Nedanstående dagar är arbetsdagar på Vomb
Söndagen den 24 april
Söndagen den 8 maj
Söndagen den 22 maj

Samling kl 09,00 vid jaktstugan och vi håller på till ca 13,00

Arbetsuppgifterna är i första hand att röja mark till nya viltåkrar så ta med grensax och handsåg.

Peter