Tack vare goda förberedelser och en mycket rutinerad klubbsvingare genomfördes Malmö Viltvårdsförenings årsmöte med fart och kläm. På knappa halvtimman hade alla punkter klubbats igenom – helt enligt styrelsens intentioner.

Nils Yngvesson, som suttit ordförande under föreningens senaste årsmöten, har lång erfarenhet av hur man dunkar klubban i bordet och det gjorde han kvickt och ofta. Det blev vare sig debatt eller diskussioner kring någon av dagordningens punkter – bara ett par frågor kring den ekonomiska redovisningen.

Ekonomin är god
Föreningens ekonomi är god och budgeten i fin balans. Årets underskott på drygt 10 000 kronor är inte mycket att bråka om i en omsättning på över miljonen och överfördes till nästa räkenskapsår.
Sedan verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser klarats av var det närmast en formsak med revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen.
Ansvarsfriheten speglar att styrelsen skött sitt jobb och därför kunde valen också klaras av snabbt.

Enhälliga omval
Lars Karlsson omvaldes enhälligt som ordförande och enhälligt omval på två år gällde de fyra styrelsemedlemmar som var i tur att avgå; Martin Blom, Anders Johansson, Stefan Nyman och Lennart Splittorff.
Conny Jönsson har bett att få lämna sin suppleantpost och i hans ställe fyllnadsvaldes Christer Ottosson på ett år, medan suppleanterna Nicolas Harwigsson och Jimmy Nilsson omvaldes på två år.
Revisorerna Raimo Issal och Carl-Johan Lindblad som ordinarie och Lennart Mårtensson och Jonas Rosengren som suppleanter omvaldes likaså, vilket även gällde Olle Jönsson i valberedningen.

Förtjänsttecken

En av våra allra flitigaste funktionärer, Curt Lindström, fick motta stora förtjänsttecknet av ordförande Lasse Karlsson.Eftersom inga motioner eller andra frågor fanns att behandla kunde det formella årsmötet avsluts, varefter ordförande Karlsson delade ut en rad förtjänsttecken och veteranmärken. En av våra veteranfunktionärer, Curt Lindström samt förenings vice ordförande Martin Blom fick mottaga MVF:s stora förtjänsttecken, medan Dan Hovang, Kaj Ivarsson och Kenneth Nilsson fick förtjänsttecken.Veteranmärken, för 20 års medlemskap, delades ut till Mai Adielsson, Ulf Bendroth, Thorsten Bergman, Anders Eidelin, Jane Hedvard, Robin Jarl, Per Larsson, Curt Lindström, Olle Lundborg, Sven Bertil Nilsson, Arne Persson, Jonas Rosengren och Gustaf Wahlberg.

Föredrag om jaktetik
Sedan föreningens medlemmar än en gång avnjutit Olle Lundborgs berömda ärtsoppssupé kunde vi lyssna till ett intressant och spännande föredrag om etik i jakten. Fredrik Jönsson från Jägareförbundet visade på ett övertygande sätt att etiken är med på alla nivåer i jakten och att det finns etiska aspekter även på sådana saker som passbeskrivningar och telefonnummer till veterinären.
Ett drygt 40-tal av föreningens medlemmar bevistade årsmötet.

– Så här brett är ämnet etik i jakten, visade Fredrik Jönsson från Jägareförbundet.