Nästa eftersökskurs börjar lördagen den 1 april klockan 09.00 på Vomb!
Kursen genomförs 8 lördagar på Vomb. Du skall ha jägarexamen och hunden skall ha vardagslydnad, vara av jakthundsras samt ha spårkunskaper motsvarande öppen klass viltspår. Max antal deltagare är 10.
Kursen förbereder dig och din hund inför de utmaningar som väntar vid eftersök på klövvilt
Kursen omfattar såväl teori som praktik och täcker en rad område såsom planering av eftersök, utrustning, spårträning i både dagsljus och mörker, skottplatsundersökning, att arbeta med lös eftersökshund mm.
Efter avslutad kurs skall deltagarna ha kännedom om hur man planerar och på bästa sätt genomför ett eftersök.
Anmälan till kansliet i vanlig ordning!