EFTERSÖKSKURS
KURS I EFTERSÖK
KURSINFO: Kursen omfattar mest praktiska övningar som täcker de flest förekommande situationer du kan råka ut för som eftersöksjägare. Vi bryter ner eftersöksarbetet i dess olika beståndsdelar och tränar enskilt på dessa. Spårträning efter realistiska situationer som ofta händer under jakt och även vid viltolyckor. Viss spårträning sker i mörker.
Kursen genomförs söndagen den 20 maj och fortsätter söndagen den 27 maj.
PRIS: 800 kr
KVALIFIKATIONER: Du skall själv ha tagit jägarexamen med behörighet för klass 1 vapen. Hunden skall vara lydig och ha god erfarenhet av spårningsarbete. Föraren skall vara väl förtrogen med klövviltsjakt och de olika eftersökssituationer som kan uppstå.
MÅL: Att genom denna fortsättningskurs kvalificera både hund och förare för mera svårlösta eftersökssituationer.
INTYG: Efter avslutad kurs.
KURSLEDARE: Annette Hagen, 0703-925591, malton@live.se
BITR KURSLEDARE: Göran Svejme, 0705-844980, goran.svejme@telia.com
KURSLEDARE PROFIL: Annette Hagen är verksam inom NVR och anlitas ofta till större jakter som bedrivs runt om här i Skåne. Är ansvarig för Hundsektionen i MVF där andra hundkurser också erbjuds. Göran Svejme har lång erfarenhet av eftersök både på egna marker och andras. Har arbetat med olika typer av eftersökshundar. Är verksam för NVR i Lundabygden och har därigenom också erfarenhet av viltolyckor.

MALMÖ VILTVÅRDSFÖRENING HÄLSAR ER VÄLKOMNA TILL DENNA KURS!

Max 6 deltagare