Extra andjakt Malmö lördag 11 november samling kl 15.00. 4 platser.
Anmälan på sms till Niklas Martinsson på 070-5954518.