Vi kommer att lägga in ett antal extra jakter där vi jagar kron och dov för att uppnå önskad avskjutning. Vi har 48 kron på licensen och kommer att få ett tillägg så fort de 48 är fällda. Enligt den antagna viltvårdsplanen skall även dov populationen minskas.

Vi tar 6 jägare per jakt och för att det skall bli effektivt med tanke på väder och vind så kommer vi att gå ut med jaktdatum med kort framförhållning. Anmälan görs genom anmälan till Gösta. Vi kommer att kontakta de sex första på listan när jakten är bestämd. Det går inte att anmäla sig till ny extrajakt förrän alla på listan deltagit. Anmälan till extrajakterna påverkar inte de jakter man anmäler sig till genom det vanliga bokningssystemet.

Betalning för jakten, 200 kr, görs så fort ni fått besked att ni kommit med på en jakt.
Peter Jonzon
0708-841425