Det är gott om vilda änder på Malmöområdet så de sätter in en extra andjakt  lördagen den 12 november.
Upp till fem deltagare. Samling kl 14.30 och avslut ca kl 17.45.

Bokning via SMS direkt till jaktledaren Niklas Martinsson på 0705-954518.