Att rätt ta hand om det fällda viltet är centralt för såväl den nyblivne som den erfarne jägaren. Praktiska övningar i att passa, flå och stycka ingår i kursen.

Klövvilt
Kursen omfattar ca 30 timmar fördelade på 10 tillfällen.

Tid:

Plats:

Litteratur: Jägarens kokbok.

Pris: 1.500 kronor.