Grytträningens syfte i första hand är att kontrollera hundens lämplighet för praktisk grytjakt. Det är till stor fördel att du har gjort provet för jägarexamen. En hund med normala rastypiska egenskaper som rovdjursskärpa och mod behöver tränas i grytet cirka tre-fyra gånger före provstart.
Grytträning för alla grythundsraser anordnas på följande datum: 2/8, 9/8, 23/8, 30/9.
Eventuella ändringar i träningsdatum meddelas på hemsidan efterhand.
Anmälan till träningen sker på plats kl. 17.30-18.30. Träningen börjar 18.00. Du kan endast anmäla hundar du själv har med dig. Hundar som tidigare är godkända på grytanlagsprov med kvalitet 1 i omdöme äger ej tillträde. Likaså hundar som visat ett olämpligt uppträdande.
På träningen ska du ha med hundens registreringsbevis för att kunna skriva in hundens uppgifter i träningsloggboken.
Det är inte tillåtet att fotografera eller filma framme vid grytet.
Träningsavgiften är 60 kr/hund för medlemmar i MVF och 120 kr/hund för övriga.
Möjlighet till korvgrillning finns.
Officiellt grytanlagsprov anordnas lördagen den 3/9. Anmälan till prov: Du hittar uppgifter på Tysk Jaktterrierklubbs hemsida, http://www.tjtk.se.

Om du har frågor så är du välkommen att maila till beachrunners@gmail.com. Vi i grytsektionen är Jan Nilsson, Leif Karlsson, Anja Månström, Stefan Månström och Ann-Sofi Thornqvist
VÄLKOMMEN