Lockjakt är en gammal jaktform. Lockjakten är en del i många av våra nordiska jaktformer på matvilt såväl rovvilt. Rävlock kan med fördel bedrivas från kust- till fjällmiljö, från norr till söder, och i synnerhet under tidig vårvinter. Som lockjägare måste du behärska ett antal moment såsom viltet och dess vanor, förmåga att nyttja terrängen och kända viltväxlar till din fördel, använda rätt utrustning, ta hänsyn till vind och vittring etc. Tekniken att locka och behärska lockpipan är ett viktigt moment under kursen såväl som i den praktiska jakten.

Syfte

Att ge deltagaren sådan kunskap att hon/han får sådana kunskaper om lockjaktens utövande att utsikterna till en framgångsrik lockjakt blir stora. Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna ha grundläggande kunskap om:

 • Räven och dess sinnen
 • Lockjägarens utrustning vid lockjakt
 • Lockjägarens val av pass
 • Lockpipan och lockteknik
 • Lockjaktens grundläggande taktik
 • Hur man avlossar säkra skott

Program

 • Samling och start kl 12:00.
 • Välkommen, vi börjar med en kopp kaffe.
 • Teori
 • Matpaus (medhavd matsäck)
 • Utlottning av pass och transport
 • Lockjakt inkl transport
 • Avslutning på respektive jaktområde

Krav: Medlemskap i Jägareförbundet.
Längd: Teori, ca 4 timmar plus praktisk lockjakt.
Tid & Plats: 21 februari 2016 – Malmö
Kursavgift: 250 kr. Tillkommer kostnad för ev lockpipa och litteratur. Matsäck medtages.
Max antal deltagare: 15
Medtag: Vapen (kulvapen), kläder och annan utrustning för lockjakt.
Kursledare: Håkan Ellman
Jaktledare/utställare: Respektive plats utser
Frågor och anmälan: tfn 044-12 93 40 el e-post vo9@jagareforbundet.se alt via brev Svenska Jägareförbundet, Box 572, 291 25 Kristianstad.
Sista anmälningsdag: 1 vecka innan aktuell kurs.

Välkommen!
Svenska Jägareförbundet Syd