Vi vill påminna om att på jakter i Malmö Viltvårdsförenings regi är det obligatoriskt med jaktradio (155 MHz) på föreningens samtliga jakter, oavsett jaktområde eller jaktform.

Jakt och Viltvårdsgruppen