Jaktupptakterna kommer i år att hållas torsdagen den 11 augusti och tisdagen den 27 september på Kvarnbygården. Vi startar klockan 18.00 med korvgrillning. Där kommer du att kunna träffa, prata med och ställa frågor till områdeschefer och viltvårdare från Vomb, Sturup och Malmö. Observera att antalet platser som vanligt är begränsat och att föranmälan till kansliet är obligatorisk.

Från och med i år genomför föreningen en viktig ändring gällande kravet på deltagande vid jaktupptakt. För medlemmar som tidigare deltagit vid jaktupptakt försvinner kravet på att årligen återkommande deltaga i dessa. Det innebär att du inte behöver vara med den 11/8 eller 27/9 om du varit på en jaktupptakt tidigare, men vill du ändå vara med så är du naturligtvis välkommen! Det som däremot krävs är att du har läst, förstått och elektroniskt godkänt de för jaktåret gällande jaktreglerna och jakt-PMen. Godkännande av dokumenten ovan görs när du första gången loggar in i anmälningssystemet (boka.mvf.nu) från och med 1 juni. Om ditt godkännande inte är registrerat går det inte att anmäla sig via föreningens anmälningssystem när jakterna släpps senare i juli.

Om man som medlem inte tidigare närvarat vid någon av föreningens jaktupptakter på Kvarnbygården måste man i tillägg till det elektroniska godkännandet ovan även delta i en jaktupptakt för att jaga i föreningen. Närvaro registreras vid jaktupptakten och läggs sedan in i anmälningssystemet av kansliet.

Varmt välkomna!