Efter några års Törnrosa-sömn så håller vi på att så sakta väcka laddrummet på MVF. Vi har börjat att städa, komplettera med ny utrustning och se över den befintliga utrustningen, ett arbete som kommer att fortsätta under våren.

Glädjande nog för alla handladdningsintresserade så har Krister Trulsson avslutat en kurs i handladdning och en annan grupp går kursen nu.
Om du har idéer på vad som kan förbättras i laddrummet eller i samband med handladdningsverksamheten så får du gärna kontakta mig!

Med vänliga hälsningar,
Ulf Rogers, laddrumsansvarig