Malmö Jaktskyttecenter är en förening som till lika delar ägs av Malmö Skyttegille, Malmö Jägarklubb och Malmö Viltvårdsförening. Syftet med föreningen är att samarbetet mellan föreningarna ska bli effektivt och därigenom få övnings- och träningsskytte för våra medlemmar att fungera på bästa sätt.

Trycket på våra skjutbanor har ökat och därför har också behovet av skötsel och underhåll ökat. Vi behöver därför förstärkning med funktionärer till att driva banorna. Till exempel älgbana och trapbana. Vi kommer att ta väl hand om er genom utbildning och handledning så att ni kan känna er säkra på arbetsuppgifterna. Det utgör inget hinder att du nyligen tagit jägarexamen tvärtom. Arbetsuppgifterna är trevliga och du får träffa många varianter på jägare och skyttar som på olika sätt berikar ditt nyfunna intresse. Dessutom erbjuds du att själv skjuta till reducerat pris samt att delta i vår årliga ”slyngeljakt”.

Hör av dig till Per Ohlqvist på mail: per.ohlqvist@gmail.com