För att slippa kontanthantering ute i skogen har styrelsen beslutat att i fortsättningen ska jaktavgiften betalas i förväg till föreningens bankgiro. Samtidigt meddelades att Malmö kommun beslutat höja jaktavgifterna med en 50-lapp, d v s priserna blir i fortsättningen 200, 300 och 400 kr för respektive vaktjakt, småviltjakt och tryckjakt.

En annan nyhet är styrelsen gjort ett klarläggande i jaktreglerna vad avser vem som fällt viltet; den som först sköt på det eller den som skjuter det dödande skottet.

Du kan läsa mer här om anmälningsregler och här om jaktreglerna.