Det finns fortfarande platser kvar på vår eftersökskurs som börjar lördagen den 3 mars och hålls på Vomb!

MÅL: Efter avslutad kurs skall deltagarna ha kännedom om hur man planerar och på bästa sätt genomför ett eftersök.
Kursen genomförs 8 lördagar på Vomb (Se tidschema nedan). Max antal deltagare är 10.
PRIS: 1800 kr
LITTERATUR: Kompendium
KURSLEDARE: Göran Svejme, 0705-844980, goran.svejme@telia.com
BITR KURSLEDARE: Annette Hagen, 0703-925591, malton@live.se
DATUM: Lördagar 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 7/4, 14/4, 21/4, 28/4. Kl. 9-12.

Anmälan görs till kansliet i vanlig ordning!