Vi skall ha en utbildning för våra etablerade och redan verksamma skytteinstruktörer!
Vi skulle dock vilja ha in nya talanger och ger därför er som känner er manade en chans att lära er MVF:s utlärnings- och skytteteknik.
Kursen handlar om att utbilda våra jägareskolelever, men också om att ta ansvar för och hjälpa till i en verksamhet baserad på kamratskap.
Ett annat viktigt mål är att utvecklas och att vilja hjälpa till att utveckla!
Anmälan till kansliet på tel. 040-49 49 30 eller mvf@telia.com

Kursansvarig
Nicolas Harwigsson