Bokskogens Dag den 4 september

Bokskogens Dag den 4 september

Välkomna till Bokskogens Dag söndagen den 4 september kl 10-15! Det är en familjedag arrangerad av Malmö Stad där vi från Malmö Viltvårdsförening är med och berättar om oss. En promenadslinga ute i Bokskogen med tipsrunda som leder runt besökarna till olika...