Nils Carlsson pratar jakt och politik

Just nu avhandlas en hel del frågor i kanslier och departement som kan komma att påverka jakten. Om detta pratar länsstyrelsen viltexpert Nils Carlsson när han besöker vårt årsmöte nästa torsdag. Enligt numera väl inarbetad tradition kommer Malmö Viltvårdsförenings...