Temakvällen avser omhändertagande av fågel.
Deltagarantal beroende på hur många fåglar vi får.
Kursledare: Kalle Nilsson, tel.0734-43 97 57.
Plats: Kvarnbygården.
Pris: 150 kronor.
Tid: 6 december klockan 18.00.
Anmälan till kansliet i vanlig ordning!