Man anmäler sig till föreningens provledare som är utsedda av Jägareförbundet.