När jakten har bekräftats. Som reserv när man fått en ordinarie plats bekräftad. Jaktavgiften ska vara MVF tillhanda senast 10 dagar före jakten, annars stryks anmälan automatisk och man kan inte boka någon ny jakt förrän skulden är reglerad. Gäller förstås inte om man som reserv fått en ordinarie plats bara dagar före jakten.

Inbetald jaktavgift återbetalas inte.