Det framgår för respektive jakt i bokningssystemet. För morgon- och kvällsjakter samlas man vanligtvis två timmar innan solens upp- eller nedgång. Heldagsjakter vid ett särskilt klockslag. Det är viktigt att vara på plats senast vid angivet klockslag och gärna i god tid innan dess.