Anmälan till jakt kan göras till max en jakttyp i taget för:
Tryckjakt
Vaktjakt
Andjakt
Duvjakt
Kaninjakt
Småviltsjakt

Om man redan är anmäld till exempel till en vaktjakt går det inte att boka sig till en ny vaktjakt förrän dagen efter att den första är genomförd.