Vi har tillgång till ett flertal skjutbanor i området.