Sedan ett par år kan vi anmäla oss till våra jakter via bokningssystemet på internet. Enkelt och bra för medlemmarna, men det krävs naturligtvis datakunnig personal för skötsel och underhåll av systemet.
Dan Hovang, som byggt upp systemet, behöver hjälp och folk som kan rycka in för honom ibland. Därför söker vi nu bland medlemmarna efter personer som är duktiga på (i viktighetsordning):
* Linux (eller Unix) – det är grunden för både webbsidan och bokningssystemet (och större delen av internet i övrigt).
* MySQL – vår databas, både för hemsidan (WordPress) och bokningssystemet.
* Ruby on Rails (eller bara Rails) – utvecklingsmiljön som bokningssystemet är utvecklat i.
* WordPress – mjukvaran som hanterar vår hemsida.
Kan du något av detta, eller möjligen alltihop, ta då kontakt med Dan via dan.hovang@gmail.com eller via telefon 0705 701530.