Nu kan du gå på jaktupptakt på webben! Från och med i år möjliggör vi för medlemmarna att på hemsidan intyga att de läst igenom jaktregler och jakt-PM. Därmed behöver du inte längre gå på jaktupptakt – om du varit på en sådan tidigare.

Från och med jaktåret 2016-2017 genomför föreningen en viktig ändring gällande kravet på deltagande vid jaktupptakt.

Elektroniskt godkännande
För medlemmar som tidigare deltagit vid jaktupptakt försvinner kravet på att årligen återkommande deltaga i dessa. Det som istället krävs är att man varje år före anmälan till jakt har läst, förstått och elektroniskt godkänt för jaktåret gällande jaktregler och PM (ett för klövviltsjakt och ett för fågel- och småviltsjakt). Godkännande av dokumenten görs när du loggar in i anmälningssystemet från och med 1 juni. Om ditt godkännande inte är registrerat går det inte att anmäla sig via föreningens anmälningssystem när jakterna släpps den 25 juli.

Jaktupptakt för nytillkomna
Om man inte tidigare närvarat vid någon av föreningens jaktupptakter på Kvarnbygården måste man i tillägg till det elektroniska godkännandet även delta i någon av jaktupptakterna torsdagen den 11 augusti eller tisdagen den 27 september. Närvaro registreras vid jaktupptakten och läggs sedan in i anmälningssystemet av kansliet. Det är obligatoriskt med föranmälan om deltagande i jaktupptakterna.
Nya medlemmar som tillkommer efter säsongens sista jaktupptakt eller som av legitima skäl varit förhindrade att delta vid någon av säsongens jaktupptakter kan som tidigare ansöka om dispens för att under resten av jaktåret få delta i föreningens jakter. En sådan dispensansökan skall vara skriftlig och ställs till föreningens styrelse.

Här hittar du jaktprogrammet för nästa jaktår
och
här hittar du gällande behörighetskrav.