Malmö Viltvårdsförening fick en ny ordförande och flera nya ledamöter i styrelsen när föreningens 115:e årsstämma avhölls på Kvarnbygården.

Avgående och tillträdande ordförande – Lasse Karlsson och Göran Svejme.

Flera ledamöter hade bett att få lämna styrelsen på grund av tidsbrist och därför blev det två nya i styrelsen och fyra nya suppleanter. Dessutom tackade Lasse Karlsson för sig efter sju år på ordförandeposten, eftersom han flyttat till Bohuslän.
Till ny ordförande valde årsmötet enhälligt tidigare sekreteraren Göran Svejme, Björnstorp. Nya i styrelsen blev Kent Franzén och Eva Kjellander, valda på två år. Peter Jonzon och Christer Ottosson omvaldes på två år.
Till styrelsesuppleanter valdes Annette Hagen, Niklas Kristensson, Peter Nilsson och Christer Thörn.
Övriga val gick också enligt valberedningens förslag.
Revisorer: Omval av Pontus Westrup och Lennart Mårtensson.
Revisorssuppleanter: Omval av Mats Breisner och Roswitha Splittorff.
Till valberedning omvaldes Anders Risberg och Peter Petersen, medan Svenne Andersson nyvaldes.

Jeppe Stridh bjöd både på tankeställare och glada skratt.

God ekonomi
Ett mycket väl förberett årsmöte gick som på räls under rutinerade klubbsvingaren Nils Yngvessons ledning. Verksamhetsberättelser och ekonomisk redovisning klubbades igenom utan anmärkning och årsmötet godtog styrelsens förslag till disposition av resultatet. Årets överskott på knappa 20 000 kronor fördes över i ny räkning och föreningen har en ”ekonomisk buffert” på cirka 400 000 kronor.

Välbesökt årsmöte
Årsmötet var ovanligt välbesökt med nästan 80 medlemmar närvarande. Något som ställde hårda krav på köksmästaren Olle Lundborg, som med assistans av Karin, Ulrika och Gösta galant klarade av att servera den traditionella ärtsoppsbuffén.
Efter ärtsoppa och pannkakor skrattade vi gott och fick en och annan tankeställare av ”hundägartränaren” Jeppe Stridh.

Niklas Martinsson var en av de medlemmar som belönades med föreningens förtjänsttecken.

Förtjänsttecken
Ett antal medlemmar som gjort extra stora insatser för föreningen hedrades med förtjänsttecken.
Förtjänsttecken i röd emalj: Lena Karlsson, Niklas Martinsson, Henrik Olofsson, Kalle Nilsson, Per Ohlqvist, Göran Svejme.
Veterantecken tilldelades: Göran Lilja och Bengt-Ola Nordberg.
Svenne Andersson