Föreningens PR-sektion har legat i som små bävrar för att ordna trevligheter för medlemmarna under hösten. Arbetet har resulterat i inte mindre än fem olika temakvällar om allt från lämpliga viltviner till sjuka hundar. Kolla in utbudet och notera det mest intressanta i din kalender. Som vanligt är temakvällarna öppna både för medlemmar och icke medlemmar. Här har du programmet.