Norma återkallar Jaktmatch-patroner i kaliber 308. Vissa partier har fel på kulorna som riskerar att fastna i pipan och orsaka vapensprängning. Felet gäller endast vissa partier. Vilka det är framgår av Normas hemsida:
http://norma.se/