Ingen föreläsare som står framme vid projektorn och mässar. I stället ett antal viltvårdare från de olika jaktområdena som informerar direkt – ansikte mot ansikte. MVF har börjat med nya grepp på jaktupptakterna.
– Det är nog lättare att komma fram med sina frågor om man kan ställa dem direkt till en viltvårdare och inte behöver stå upp framför hela församlingen, säger Jakt- och viltvårdssektionens chef, Peter Jonzon.
Våra tre jaktområden hade ställt upp bord med kartor och informationsmaterial när det i går var dags för årets första jaktupptakt. Varje område hade två-tre viltvårdare på plats som svarade på frågor och informerade. Under tiden rullade ett informationsmaterial på vita duken. Ett material som förhoppningsvis ska bli tillgängligt via webben efter lite omarbetning.
Ett femtiotal hade kommit till första jaktupptakten. Andra och sista jaktupptakten är torsdagen den 14 september.
På bilden är det Sturups områdeschef, Christer Ottosson, som informerar.