Förnyad styrelse i föreningen

Två verkliga veteraner som gjort Malmö Viltvårdsförening stora tjänster hade bett att få lämna styrelsen vid årsmötet. Martin Blom och Lennart Splittorff avgick och ersattes av Mats Lind och David Lindholm. Rutinerade klubbsvingaren Nils Yngvesson ledde som vanligt...