På grund av alltför få anmälda har vi tvingats ställa in måndagens temakväll om trofémätning.
På måndag, den 6 februari, skulle vi haft en temakväll om trofémätning med möjlighet att få mätt horn, betar och skallar. Men eftersom väldigt få medlemmar visat intresse för deltagande har vi beslutat att ställa in temakvällen.
De som vill ha mätt sina troféer kan i stället passa på i Osby den 4 mars, på Övedskloster den 1 april eller vid jakt- och fiskemässan på Bosjökloster sista helgen i augusti.