En av Sveriges främsta experter på viltvård, Poul-Erik Jensen, kommer till Kvarnbygården på tisdag, den 17 maj, för en temakväll om jakt och viltvård.

Viltmästare Poul-Erik Jensen kommer till Kvarnbygården på tisdag.

Viltmästare Poul-Erik Jensen kommer till Kvarnbygården på tisdag.

Viltmästaren Poul-Erik Jensen, som driver företaget Agro-Jakt, har länge sökt fördjupade kunskaper om hur vi kan utveckla viltvården med enkla åtgärder. Han fungerar i dag som rådgivare åt både föreningar, företag och myndigheter.
I takt med ett moderniserat jord- och skogsbruk har viltstammarna minskat på många håll. Jordbrukets monokulturer drabbar fältviltet hårt och kalhyggen och maskinavverkad skog skapar svåra störningar för klövviltet.
Vi heter ju inte Malmö Viltvårdsförening utan anledning. På våra tre jaktområden bedrivs ett omfattande arbete för att gynna viltet och få starkare och sundare viltstammar. Tisdagskvällens föredrag kan säkert inspirera oss och väcka nya insikter och idéer.
Vi börjar kl.18.30 och som vanligt ingår fika i entréavgiften: 50 kronor för medlemmar och 100 kronor för ickemedlemmar. Årets jägarskoleelever går gratis. Antalet platser är begränsat så se till att snabbt anmäla dig till kansliet på mvf@telia.com eller 040 – 49 49 30.