Kan man jaga vildsvin när som helst, och hur gör jag?

Jakt på vildsvin sker enligt jakttabell. Begränsningen utgörs av om eftersöksekipage finns tillgängligt eller ej. Det utgår ingen fällavgift på vildsvin. För att sitta på åtelpass kontakta dessa: Sturup Christer Ottosson, 0703-300036 Anders Kjellander, 0705-604270...

Vad gäller predatorjakt?

För jakt på till exempel räv eller kråka utgår ingen jaktavgift. Ta kontakt med någon av dessa personer om du vill jaga predatorer: Sturup Christer Ottosson, 0703-300036 Anders Kjellander, 0705-604270 Vomb Hanna Zaar, 0702-368618 Malmö Fredrik Liv, 0707-988740 Jörgen...

Vilka jakter kan man anmäla sig till?

Anmälan till jakt kan göras till max en jakttyp i taget för: Tryckjakt Vaktjakt Andjakt Duvjakt Kaninjakt Småviltsjakt Om man redan är anmäld till exempel till en vaktjakt går det inte att boka sig till en ny vaktjakt förrän dagen efter att den första är genomförd....

Hur stryker man sig från en jakt?

Avanmälan kan göras i bokningssystemet fram till 48 timmar innan jaktdagen. Därefter måste jaktledaren kontaktas via sms eller telefon. Om man inte kommer till anmäld jakt utan att ha avanmält sig riskerar man att stängas av från vidare jakter. Se även sidan med...

När ska man betala?

När jakten har bekräftats. Som reserv när man fått en ordinarie plats bekräftad. Jaktavgiften ska vara MVF tillhanda senast 10 dagar före jakten, annars stryks anmälan automatisk och man kan inte boka någon ny jakt förrän skulden är reglerad. Gäller förstås inte om...