Dags för årets Hjortabröl

Malmö Viltvårdsförening inbjuder till det årliga Hjortabrölet på Vomb måndagen den 11 september kl 18,30. Samling vid Heljasjöns parkering som ligger 200 m söder om Vombs By. När alla samlats förflyttar vi oss till Jaktstugan där Anders Jarnemo, vår främsta expert på...

Kronhjortsförvaltning i Vomb

Utvecklingen av kronviltstammen på Vomb har varit enastående, speciellt de senaste 20 åren. Men samtidigt som det finns mycket att glädjas åt finns det mörka orosmoln på himlen, skriver Peter Jonzon, områdeschef i Vomb som hela sitt liv bott i området. Vi har fått 60...

Extra hjortjakter på Vomb

Vi kommer att lägga in ett antal extra jakter där vi jagar kron och dov för att uppnå önskad avskjutning. Vi har 48 kron på licensen och kommer att få ett tillägg så fort de 48 är fällda. Enligt den antagna viltvårdsplanen skall även dov populationen minskas. Vi tar 6...

Vill du lära dig mer om kronvilt?

Kronviltforskare Anders Jarnemo delar med sig av sina kunskaper under en dag om kronviltetsekologi och förvaltning. Vad betyder olika beteenden? Vilka behov har kronviltet? Avskjutningsmodeller, troféförvaltning, mål i förvaltningen, vilka jaktmetoder ska vi använda?...

Hjortabröl

Den 13 september har vi vårt traditionella Hjortabröl på Vomb. Liksom tidigare år kommer Anders Jarnemo att berätta om kronviltet innan vi ger oss ut och lyssnar på det mäktiga brölandet. Samling kl 19,00 på badplatsen vid Heljasjön som ligger direkt söder om Vombs...